Balladeer

Una plataforma analítica de Big data per al diagnòstic i tractament del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Amparant la realitat estesa

Scroll

Proyecte subvencionat per la Conselleria d’Innovació, universitats, ciència i Societat Digital

Programa Prometeo 2021 per a grups d’investigació d’excelència en número de referència *PROMETEO/2021/088

Objectius del proyecte

Diagnòstic i tractament del TDAH

L’objectiu general de la proposta és el diagnòstic i tractament del TDAH i assentar les bases per a la futura intervenció en entorns inteligents de realitat estesa centrats en la persona. L’objectiu es conseguirà principalment per mig de l’estudi de l’activitat cerebral i la seua evolució a través d’una plataforma que proporciona anàlisis de Big Data i Inteligència Artificial (IA).

Objectius del proyecte

Diagnòstic i tractament del TDAH

L’objectiu general de la proposta és el diagnòstic i tractament del TDAH i assentar les bases per a la futura intervenció en entorns inteligents de realitat estesa centrats en la persona. L’objectiu es conseguirà principalment per mig de l’estudi de l’activitat cerebral i la seua evolució a través d’una plataforma que proporciona anàlisis de Big Data i Inteligència Artificial (IA).

Sistemes de Machine Learning   que proporcionen xifres sobre l’evolució del pacient després de cada sessió i anticipen situacions de diagnòstic i evolució .

Disseny de nous entorns de Realitat Estesa.

Processament de Big Data amb la finalitat de recollir les dades de tots els dispositius que s’utilitzaran en els entorns de Realitat Estesa.

Impacte científic i tecnològic

Aspectes principals

Impacte científic i tecnològic

Aspectes principals

Projecte Balladeer

© 2019 Lucentia Research Group DLSI, University of Alicante, Alicante, Spain.

Legal Policy. All rights Reserved.

Departament de Llenguages i Sistemes Informátics Universitat d’ Alacant, PO BOX 99 E-03080, Alicante

Logo_uaWeb
Logoballadeer
Conselleria

Últimas noticias