Nou projecte «Balladeer» per a millorar la vida dels xiquets i adolescents amb TDAH​

Aquest projecte ha sigut subvencionat per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana en la convocatòria de concurrència competitiva *PROMOTEO a Grups d’Investigació d’Excel·lència. En això es valora tant l’experiència dels Investigadors Principals (*IPs), ací el Catedràtic de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la UA Juan Carlos Trujillo *Mondéjar *co-liderat  per la Catedràtica de Psicologia de la Salut Rosario Ferrer Cascales, i el Grup d’Investigació sol·licitant, així com la qualitat del Projecte d’Investigació. Tant el Grup *Lucentia com el de Psicologia Aplicada a la Salut i Comportament Humà són dels grups d’investigació més prestigiosos a nivell internacional en els seus respectius temes d’investigació.

El projecte es basa en tres aspectes tecnològics nous. Primer, una sèrie de videojocs mesuraran el nivell d’atenció mitjançant tècniques de seguiment ocular, encefalografia o mesurament de conductivitat *electrodermal. Les tecnologies emprades seran les últimes de Realitat Virtual i Realitat Augmentada, “realitzant d’aquesta manera teràpies d’una forma amena i divertida amb la finalitat de millorar el nivell d’atenció dels jugadors”.

Després, es durà a terme el processament de *Big Data amb objectiu la recopilació de dades de tots els dispositius que s’utilitzaran en els jocs desenvolupats i la seua posterior anàlisi amb la finalitat de dissenyar mesures concretes, quantitatives i de qualitat que ajuden als professionals amb el diagnòstic adequat.

Finalment, es proporcionaran uns “Sistemes d’Ajuda a la Presa de decisions” (*Decision *Support *Systms) i “Algorismes de Traducció Automàtica” (*Machine *Learning) que possibiliten la presa de decisions en funció de l’evolució dels pacients.

A Espanya, s’estima que entre un 3 i un 7% dels xiquets pateixen *TDAH, la qual cosa equival a un o dos xiquets per aula depenent de la regió. A la Comunitat Valenciana, la prevalença del *TDAH se situa entre un 5 i un 6% de tots els xiquets en edat escolar, és a dir, prop d’uns 60.000 xiquets.

“Aquesta plataforma no sols estarà dissenyada per a afectats per *TDAH, sinó també per a terapeutes, de tal forma que, se’ls proporcionarà ajuda per a fer un diagnòstic i seguiment d’aquesta afecció mitjançant l’aplicació de tècniques d’Intel·ligència Artificial”, afirma Trujillo. Els familiars dels afectats estaran involucrats en proporcionar-los una aplicació que els oferirà un seguiment de l’evolució de les sessions de joc.

Un dels principals objectius del present projecte és crear un laboratori mixt d’investigació i experimentació en la Universitat d’Alacant “que siga un espai obert on s’oferisca un entorn amigable i segur per a jugar als videojocs”, tal com afirmen Ferrer i Trujillo, que afigen que, a més, es convindrà amb els agents interessats la possibilitat de realitzar les teràpies en els propis centres.

Font: per Nova Ciència, https://novaciencia.es/ballader-un-proyecto-para-mejorar-la-vida-de-los-ninos-y-adolescentes-con-tdah/

Proyecto-Ballladeer-grupo-de-investigación-con-Juan-Carlos-Trujillo-y-Rosario-Ferrer-al-frente
Nou projecte «Balladeer» per a millorar la vida dels xiquets i adolescents amb TDAH​
Nou projecte «Balladeer» per a millorar la vida dels xiquets i adolescents amb TDAH​ Twitter Linkedin Aquest...
WhatsApp Image 2022-11-25 at 14.29
Machine Learning aplicat a dades sanitàries
aplicat a dades sanitàries aplicat a dades sanitàries aplicat a dades sanitàries
nestora_workshhop
Primera prova dels dispositius VR amb les aplicacions de Nesplora
Primera prova dels dispositius VR amb les aplicacions de Nesplora Twitter Linkedin Proyecto...

Proyecto Balladeer

© 2019 Lucentia Research Group DLSI, University of Alicante, Alicante, Spain.

Legal Policy. All rights Reserved.

Departamento de Lenguages y Sistemas Informáticos Universidad de Alicante, PO BOX 99 E-03080, Alicante

Logo_uaWeb
Logoballadeer
Conselleria

Últimas noticias